inc.png

สาเหตุที่อาจส่งผลให้เด็กมีอุจจาระตกค้าง

บทความมีประโยชน์สำหรับคุณแม่มือใหม่ในการเลี้ยงลูกน้อย 1.กินอาหารชิ้นใหญ่และเคี้ยวไม่ละเอียด 2.กินอาหารที่มีกากใยน้อยทำให้อุตตาระแข็ง 3.มีการติดเชื้อพยาธิ 4.เด็กไม่ยอมขับถ่ายอุจจาระตอนเช้าในช่วงเวลา 5.00-7.00 น. 5.เด็กบางคนมีการผ่าตัดช่องท้องทำให้ลำไส้เป็นพังผืด 6.เด็กทีมีการกลั้นอุจจาระบ่อยๆ 7.มีอาการท้องผูกนานๆ